Késleltetett konszolidáció és pseudoarthrosis kezelése, Csontdefektusok pótlásának lehetősége új típusú csontgrafttal - PDF Free Download


Calcium hydroxyapatit és tricalcium foszfát A bioadszorbeábilis kerámiák kémiailag hydroxyapatit HA és tricalciumfoszfát TCP megfelelő arányú keverékéből állnak, ahol fontos hogy a TCP felszívódása kb.

Felszívódásukat jelentősen befolyásolja pórus méretük. Az ideális méret m; minél nagyobb a porozitás, annál nagyobb a felszíne az implantátumnak, így annál könnyebben és gyorsabban szívódik fel, azonban mechanikailag annál gyengébb. Míg a HA kémiailag hasonló a csont ásványi részéhez, addig a TCP a csont közös kezelés medúzával mutat hasonlóságot, így képesek kötődni a befogadó csontágyhoz.

Felhasználásuk gyakorta történik kombinációban, amikor a kerámia hordozóként szolgál oszteoinduktív faktorok, vagy oszteogenetikus sejtek számára [93]. A kerámia alapú vegyületek injektálható formában is elérhetőek [94]. Az ultraporózus beta tricalcium-foszfát b-TCP szerkezete folytán utánozza a spongiózus csontállományt, így könnyebben szívódik fel, miközben a befogadó csont felől az újonnan képződött csont átveszi helyét [25]. Bioaktív és bioinert kerámiák A bioaktív kerámiák szilícium alapú vegyületek SiO2melyekben calcium valamint nátrium oxigén származékai CaO, NaO2 is megtalálhatóak [95].

Közös jellemzőjük, hogy vizes közegben hydroxyl-carbonat-apatit HCA alakul ki a felszínükön, mely képes fizikailag kötődni a gazda csonthoz. Mivel ezek az anyagok nem szívódnak fel, így a rekonstrukcióban betöltött szerepük attól függ, hogy milyen erős a kapcsolat az implantátum és a befogadó csontágy között.

Ez a kapcsolat HA hozzáadásával erősíthető [92].

Csontfajták

A bioinert kerámia származékok semmilyen kapcsolatba nem kerülnek a befogadó csonttal, azonban ezeknek a legnagyobb a mechanikai stabilitásuk. Késleltetett konszolidáció és pseudoarthrosis kezelése szulfát Az egyik legrégebben használt szintetikus csontpótló szer a hagyományos gipsz calcium-szulfátmelynek első használatáról még a Több különböző vizsgálat igazolta, hogy a gipsz beültetése nem befolyásolja a csontregenerációt, továbbá az anyaga maga igen olcsó, könnyű sterilizálni, ráadásul antibiotikumok és oszteoinduktív szerek vivőanyagaként is szolgálhat [97, 98].

Köszönhetően fenti kedvező tulajdonságainak használható csont cysták kitöltésére, benignus csontdefektusok pótlására, kavitális hiányok rekonstrukciójára [25].

 • A kulcscsont hamis ízülete - Arthritis July
 • A csontszövet regenerálása és helyreállítása. Csontszövet javítása
 • Zsálya az ízületek kezelésében
 • 1. eljárás a térd deformáló artrózisának kezelésére
 • A gyógyszereket a duzzanat, a gyulladás és a fájdalom csökkentése érdekében írják elő.
 • tyúkszem - Allergia July
 • Téves ízület törés után: okok, típusok, kezelés Köszvény A pszeudo-ízület neoarthrosis a vázizomrendszer leggyakoribb és legsúlyosabb betegsége.

Mivel azonban lebomlása során mechanikai tulajdonságai jelentősen romlanak, szilárdsága csökken, ezért terhelő felszíneken, vagy nagyobb terhelésnek kitett területeken használata nem javasolt [99]. Csontdefektus modellek 2. Csontmodellekről általában A csontpótló szerek kutatása kapcsán a kezdetektől fogva erőteljes igény jelentkezett egy olyan kísérleti modell iránt, melynek segítségével a kifejlesztett graftok vizsgálhatóak.

Az oktatás okai

A különböző modellek között jelentős különbségek vannak aszerint, hogy milyen állatban végezzük a kísérleteket, milyen jellegű csonton, milyen típusú defektust hozunk létre, milyen csontrögzítést használunk. Egy új típusú graft tesztelése során a vizsgálatok rendszerint a kis állat modellek felől haladnak a nagy állatok felé. Míg azonban a nagy állat modellek használata gyakran nehézkes, addig a kis állat modelleknek számos előnyük van: használatuk olcsó, emiatt lehetőség van a vizsgálatba több állatot is bevonni.

A kis állatok csontgyógyulási sebessége gyorsabb, ez lerövidíti a vizsgálati periódust, emellett könnyebben végezhetőek rajtuk genetikai vizsgálatok is.

 1. Hamis ízület törés után: annak okai, tünetei és kezelése - Dongaláb
 2. Nem egyesült törés és pseudarthrosis

Egy-egy új anyag vizsgálatakor elegendő kisebb milyen ízületi fájdalom fertőzéssel is alkalmazni az állat kis mérete miatt, és ugyancsak a kisebb méret miatt a különböző tesztek során pl.

CT, mechanikai vizsgálatok, stb. Valószínűleg ennek köszönhető, fájdalom az ujjak ízületein az összes állat közül a patkány a legnépszerűbb a csont modellek használatakor [] 1. Az ábra hat áttekintő közlemény adatai alapján készült [].

Látható, hogy a leggyakrabban használt állat a patkány. Az állat fajának kiválasztása mellett fontos a modell típusa is. A csontosodás vizsgálatakor rendszerint valamilyen defektust hozunk létre, majd a vizsgálati anyag beültetése után ennek a defektusnak a gyógyulását monitorozzuk. A regeneráció megfigyeléséhez megfelelő időtartam szükséges, ezért nem előnyös az, ha a csonthiányt határoló csontfelszínek túlságosan közel kerülnek egymáshoz, mert így a csontosodás túl gyorsan jön létre.

Fontos tehát, hogy megfelelő méretű defektus legyen a vizsgálandó csontvégek között []. A vizsgálat időtartama is jelentős: Chakkalakal munkájából [] tudjuk, hogy patkányban a csonttörés gyógyulásának korai, kötőszövetes profileferációval járó szakasza után a 3.

Mi az a pszeudoarthrosis diagnózisa?

Az állatmodellek használatánál további lényeges kérdés a csont rögzítésének módja, valamint az, hogy a csontot körülvevő periosteumot késleltetett konszolidáció és pseudoarthrosis kezelése kezeljük. A fixature externe megfelelő stabilitást biztosít, mely záloga a megfelelő csontgyógyulásnak, azonban állatmodellek esetében igen nehéz a pinek tisztán tartása, melyek ennek hiányában relatív gyakran fertőződnek, ezért a külső rögzítő használata nehézkes [].

Az intramedulláris rögzítés — ezt humán kísérletekből is tudjuk — biomechanikai szempontból ideális rögzítési forma, ráadásul alkalmazásuk esetén olyan rögzítési típust használunk, ezáltal olyan vizsgálati körülményeket tudunk teremteni, mellyel emberben is igen gyakran találkozunk.

Állatkísérletekben azonban csak a rotáció gátló rendszerek nyújtanak megfelelő stabilitást, ezeknek a használata pedig technikailag igen bonyolult []. A legegyszerűbb módszer a csontok rögzítése Kirschner dróttal, ennek a módszernek azonban a stabilitása nem megfelelő a zavartalan gyógyuláshoz. A módszer hátrányaként róják fel azonban, hogy az állati csontok regenerációjában fontos szerepet játszó periosteum vérellátása a lemez használata esetén károsodik, így a csontgyógyulási képesség is csökken [].

A periosteum csontgyógyulásban betöltött szerepét állatokban több szerző is vizsgálta. Az egyik kísérlet szerint, ha a csontdefektus két oldalán a periosteumot elektrokauterrel átvágták, azt tapasztalták, hogy a törési résben lecsökkent a csontnövekedési faktorok mennyisége és nem jött létre csontos gyógyulás [].

Más vizsgálatok azonban arról számoltak be, hogyha a csontdefektusok létrehozásánál a műtét során megfelelő figyelmet fordítunk a periosteum megőrzésére, akkor a csontgyógyulási képesség nem változik meg, akkor sem, ha lemezes-csavaros rögzítési módszert választunk [].

Ráadásul olyan kutatási eredményeket is közöltek, melyekből kiderül, hogy a periosteum teljes hiánya esetén is létrejöhet csontos gyógyulás [, ]. Mint az újabb vizsgálatokból kiderült, ilyenkor a gyógyuláshoz szükséges csontnövekedési faktorok és oszteoprogenitor sejtek részben a csontvelőből, részben az endosteumból származnak [, ].

Így egyrészt olyan módszert használunk, mely a humán gyakorlatban is rendszeresen alkalmazott eljárás, másrészt a csonthártya kíméletes kezelésével a csont gyógyulási képessége sem, csökken. A critical size defect modell Több különböző vizsgálati modell közül az évek során a critical size defect CSD modell terjedt el a legszélesebb körben [].

Csontdefektusok pótlásának lehetősége új típusú csontgrafttal

Az utóbbi időben azonban kétségek merültek fel a CSD modell klinikai alkalmazhatóságát illetően. A CSD modell definíció szerint az a legkisebb defektus, amelyet ha egy meghatározott állat meghatározott csontján létrehozunk, akkor az spontán gyógyulásra az állat élete során nem képes []. Egy másik meghatározás szerint kritikus méretű az a defektus, amelynek létrehozása után a csont 10 százaléknál kisebb mértékű gyógyulásra képes [, ].

Mivel ezek a leírások nem késleltetett konszolidáció és pseudoarthrosis kezelése pontosak, ezért újabb definíciók születtek a defektus méretének egzakt meghatározására. Az egyik definíció szerint kritikus méretű az a szegmentális csonthiány, amelynek mérete a csont átmérőjének ,5-szerese [].

Vizsgálatok igazolták, hogy a szükséges defektus méretét befolyásolja az állat fajtája is, így például birkában az átmérő háromszorosát kell eltávolítani a csontból a kritikus méret kialakításához [].

Hamis ízület törés után: annak okai, tünetei és kezelése

Ráadásul a késleltetett konszolidáció és pseudoarthrosis kezelése pontos meghatározásánál további tényezőket is figyelembe kell venni, így az állat faj filogenetikai fejlettségét, a defektus anatómiai elhelyezkedését, a környező lágyrészek állapotát, valamint az állat életkorát, metabolikus és általános állapotát, esetleges társbetegségeit, melyeknek mind hatásuk lehet a csontgyógyulásra [].

A CSD modell esetében nem csak a kritikusnak minősíthető defektus méretének pontos meghatározása jelent problémát, ugyancsak ujjízületi betegségek okai értelmezhető a definíció alapján, hogy mit értünk a kísérleti állat várható élettartamán.

Mivel a kísérletek 31 rendszerint meghatározott ideig tartanak, a csontregeneráció időtartama is be van határolva []. Így ha kis méretű csonthiányt hozunk létre, azonban a kísérleti állatot röviddel ezután leöljük, ugyanúgy nem fog létrejönni a csontos gyógyulás, mintha lényegesen nagyobb, akár kritikus csonthiány esetén vizsgálnánk a regenerációt lényegesen hosszabb ideig [].

A fenti nehézségeken kívül még egy sajátossága van a CSD modellnek, amely miatt nem alkalmas minden esetben a késleltetett konszolidáció és pseudoarthrosis kezelése vizsgálatára. A modell alapvetően olyan szituációt hoz létre, amikor egy túlságosan nagy méretű csonthiányt próbál a szervezet áthidalni.

Ilyen esetekben a csontgyógyulás nem azért nem jön létre, mert a csont regenerációs képessége csökkent, hanem azért, mert a defektus mérete túlságosan nagy. A mindennapi klinikai gyakorlatban azonban gyakrabban találkozunk olyan helyzettel, amikor nem a defektus mérete miatt nem jön létre regeneráció, hanem a gazda csont csökkent gyógyulási képessége miatt.

Így szükségesnek tűnik egy olyan modell kidolgozása is, amely esetében a defektus mérete nem kritikus, azonban a csont regenerációs képessége csökkent [, ].

Mi az oka a patológia megjelenésének

Munkacsoportunk korábbi eredményei 2. Csontvelői mesenchymalis őssejtek felszíni adherenciájának javítása csontgraftokhoz A csontátültetések során használt csont oltványokat a transzplantáció előtt dezinfekciós eljárásnak kell alávetni a recipiens szervezet védelmében és a betegség átvitel kockázatának csökkentése céljából [, ].

A leggyakrabban használt fagyasztásos-szárításos technikával előkészített allograftok savval és etilén-oxiddal való kezelése megfelelő fertőtlenítő hatást biztosít, azonban az így preparált csontban elpusztulnak az oszteogenetikus sejtek, és denaturálódik az oszteoinduktív fehérjék nagy része is. Így végeredményben a graft elveszíti oszteogenetikus és oszteoinduktív sajátosságait, szinte kizárólag oszteokonduktív hatása marad meg, jelentősen csökkentve ezáltal az oltvány biológiai értékét [, ].

 • Pseudarthrosis - mi ez? Okok, tünetek, kezelés - Diagnosztika July
 • Téves ízület törés után: okok, típusok, kezelés - Köszvény
 • Gélek ízületi gyulladásokhoz
 • A boka fájdalma törés után
 • A csontok átalakulása és annak szerkezetét befolyásoló tényezők 4.
 • Csontdefektusok pótlásának lehetősége új típusú csontgrafttal - PDF Free Download
 • Arthritis A kulcscsont hamis ízülete Az osteoplasztika károsodása, azaz a láb, a kulcscsont, a kéz, a csípő, a váll, a boka stb.

Amennyiben sikerülne pótolni a graft fehérje tartalmát, úgy jelentősen javulhatna a sejt adherencia, így fokozható lenne a csont regenerációs képessége.

Munkacsoportunk céljául tűzte ki tehát, hogy olyan fehérje bevonatot képezzünk csontallograftok felszínén, melyhez képesek kötődni mesenchymalis őssejtek. Eredményeinket ben publikáltuk [], a hidratáló kenőcs ízületekre bekezdésekben a munka lényegi részét foglalom össze.

a térdízület folyadékának helyreállítása készítmények kondroxiddal és glükózaminnal

A kísérlethez a csontvelői őssejteket fiatal betegek éves rutin ortopéd sebészeti beavatkozási során nyertük, a csontvelőnek azt a részét használtuk fel, amely egyébként veszélyes hulladékként a műtétet követően megsemmisítésre került volna. A csontvelőt inkubáltuk, majd az inkubációs periódus után a csontvelői eredetű mesenchymalis őssejtek BMSC kitapadtak az edény falára, így a csontvelő többi alkotó elemét foszfátot tartalmazó pufferoldat segítségével leöblítettük.

A BMSC-ket maximum 5 alkalommal passzáltuk a kísérlet során. A BMSC-k adherenciáját több különböző 33 váz scaffold esetében teszteltük. Összesen 3 csoportot hoztunk létre: az első csoportban a bevonat nélküli graftok kaptak helyet 3 különböző típus — humán allograft, BioOss, hydroxyapatitmelyekhez előkészítés nélkül adtuk hozzá a BMSC-ket, a második csoportban a három graft típust külön-külön három eltérő fehérje oldatban inkubáltuk fibronectin, humán albumin, I.

Az őssejteket megjelöltük egy fluoreszcens membrán festékkel Vybrant DiD késleltetett konszolidáció és pseudoarthrosis kezelése, majd a vizsgálati graftok felszínére vittük őket A vizsgálatokat konfokális és elektronmikroszkóppal is elvégeztük. A sejtek átmenetileg kapcsolódtak a bevonat nélküli humán liofilizált allograftok felszínéhez, a vizsgálat során folyamatosan csökkent a számuk és a Amennyiben a liofilizált graftokat fibronectint vagy I.

A ábra A humán szérum albuminban áztatott allograft jelentősen fokozta a kezdeti BMSC kötő képességet a fibronectinhez, az 1. A ábra Abban az esetben, ha az albumint a fehérje oldatban való inkubálás után liofilizálással rögzítettük a graft felszínén, úgy a korai BMSC krónikus térdmenisz sérülések képesség lényegében nem változott, azonban a B ábra, 3.

a femoropatellaris ízület kenőcs az ízületek gyulladásában

Az A táblán albuminba, fibronectinbe és I. Amennyiben a graftokra liofilizálással visszük fel a fehérjéket B panelúgy az albumin eredeti sejtkötő képessége nem változik, azonban a Az A és B képeken albuminban áztatott graft, míg a C és D képeken liofilizált albuminnal fedett graft felszínén mutatjuk az őssejteket.

Míg az áztatásos technika esetén fájdalom a kezek ízületeiben tüsszentéskor 3. Célkitűzések 3. Új típusú csontdefektus modell kifejlesztése A csontgraftok vizsgálatához megfelelő modellre van szükség. A leginkább elterjedt modell jelenleg a kritikus méretű defektust használó critical size defect CSD modell.

Ráadásul korlátozza még a felhasználhatóságát az a tény is, hogy a modell definíció szerint úgy működik, hogy az ép regenerációs képességgel rendelkező csont próbál meg áthidalni egy számára áthidalhatatlan méretű defektust. A mindennapi klinikai gyakorlatban azonban gyakran találkozunk olyan helyzettel, amikor nem a defektus mérete miatt nem jön létre csontos gyógyulás, hanem a befogadó csontágy csökkent regenerációs kapacitása miatt.

Így szükségessé vált egy új típusú állatmodell létrehozása. Munkánk egyik célkitűzése tehát az volt, hogy kialakítsunk egy olyan állatmodellt, amelyben a defektus méretétől függetlenül, csökkent regenerációs képességű befogadó csontágy mellet tudunk vizsgálni csontgraftokat. Kérdésünk az volt, hogy az általunk kialakított interpozíciós csontdefektus modellt alkalmas-e erre a célra.

glükózamin-kondroitin hogyan kell bevenni a kefe kis illesztéseinek kezelése

Albumin szerepe a csontosodási folyamatokban Munkacsoportunk azzal a céllal jött létre, hogy egy könnyen elérhető, korlátlan mennyiségben felhasználható, megbízható regenerációs képességgel bíró csontgraftot hozzon létre.

Ennek érdekében végeztük el az in vitro vizsgálatokat, melyek biztató eredményeket adtak az őssejtek megtapadásának és proliferációjának tekintetében []. Ugyancsak ennek a munkának a részeként dolgoztuk ki azt a csont defektus modellt, melynek segítségével csökkent csontosodási képességű gazda környezet 39 mellett lehetséges az oltványok vizsgálata [].

A munkánk eredeti céljaként végül megvizsgáltuk, hogy hogyan viselkedik in vivo körülmények között a fehérjével bevont csontgraft az újonnan kidolgozott állat modellben.

Csontjavítás és regeneráció

Anyag és módszer A vizsgálatok mindegyikét engedélyezte a Semmelweis Egyetem Tudományos Kutatás Etikai Bizottsága, az őssejtek donoraként a vizsgálatba került alanyok írásos beleegyező nyilatkozatot adtak a részvételükről. Az adatokat átlag ± szórás formátumban közöljük a dolgozatban. A statisztikai analízist az InStat 3. Új típusú csontdefektus modell kidolgozása Vizsgálat leírása A vizsgálatban 26 felnőtt, hím Wistar patkányt testsúly: gramm figyeltünk meg.

Az állatokat négy csoportba osztottuk 4.

A kallusz kialakulásának mechanizmusa

A III. Végül a IV. Az 41 állatokat 8 hetes korban áldoztuk fel. A célunk ennek a csoportnak a létrehozásával az volt, hogy megfigyeljük, milyen a csontos regeneráció a távtartó eltávolítása után. A combról a szőrt leborotváltuk, majd a műtéti területet felületi fertőtlenítőkkel előkészítettük.

A bőrön és a subcutan szöveteken átjutva a fasciát hosszában behasítottuk, majd a tensor fasciae latae és a vastus lateralis izmokat leválasztottuk a femurról, így a csontra jutottunk.

A combcsontot a csípőtől a térdig tártuk fel úgy, hogy a periosteum ne sérüljön. Ezuán egy 5 lyukú minilemezt Sanatmetal, Eger rögzítettünk a csontra 4 darab 1. A rögzítés után oscillációs fűrésszel Electric Pen Drive, Synthes GmbH, Oberdorf, Svájc eltávolítottunk egy osteoperiostealis szegmentumot a 42 csont diaphysiséből, onnan, ahol a középső lyuk volt.